Skip to main content

Trauma kiten har kommit, men tyvärr väntar vi på fortfarande bårar som var tillfälligt slut. Vi har även köpt ett antal extra räddningsfiltar. Dessa kit ger det mest basala för den enskilde soldaten för första hjälpen i fält.

Leave a Reply